IN05 - Impresora Delta gran formato multifunción

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago
Santiago de Compostela
Centros colaboradores:
CIFP Valentín Paz Andrade
Entidades colaboradoras:
Makergal
Pellet Extruder 3D
Obxectivos:
  • Deseñar unha impresora de gran formato versátil, con capacidade de adaptación a futuras necesidades.
  • Construír unha impresora tipo Delta de gran tamaño, doadamente replicable por calquera centro educativo.
  • Crear unha impresora con cabezal intercambiable inxector-láser con capacidade de arrastrar grandes cargas.
Síntese do proxecto:

Deseñar e construír unha impresora para modelos en tres dimensións, polivalente e de gran formato, con capacidade de arrastre no cabezal de seis quilos, que permita incorporar unha ampla gama de ferramentas. O tamaño da impresora permite a creación de modelos a escala real de mobles e outros obxectos de gran tamaño.

Máis información:
Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2017 na Modalidade A.
Materiais:
Impresora DELTA gran formato multifuncional
Impresora DELTA gran formato multifuncional
Impresora DELTA gran formato multifuncional
Impresora DELTA gran formato multifuncional
Impresora DELTA gran formato multifuncional
Impresora DELTA gran formato multifuncional

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.