IN25 - Climóbil Solar

Familias profesionais:
Artes gráficas
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: IES Montecelo
Pontevedra
Centros colaboradores:
IES de Vilalonga
Entidades colaboradoras:
Desguaces SAN, SL
Inelsa SA
Obxectivos:
  • Climatizar un vehículo estacionado sen consumo de combustible mediante o uso de enerxía solar fotovoltaica.
  • Aumentar a comodidade das persoas usuarias, ao poder ser activado o sistema de climatización do vehículo a distancia mediante a telefonía móbil.
  • Protexer o ambiente, ao usar unha fonte de enerxía 100 % renovable para a climatización de vehículos.
Síntese do proxecto:

Equipamento dun vehículo cun sistema de climatización ecolóxico e activable a través do móbil, sen que se requira a posta en marcha do motor térmico, para conseguir a climatización do vehículo á temperatura desexada desde o primeiro momento de uso, aumentando a comodidade das persoas usuarias e diminuíndo o consumo de combustible.

Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2017 na Modalidade A.
Climóbil Solar
Climóbil Solar
Climóbil Solar
Climóbil Solar
Climóbil Solar
Climóbil Solar

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.