IN26 - Maquetaxe e modelización estrutura offshore

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP Someso
A Coruña
Centros colaboradores:
CIFP Ferrolterra
IES de Fene
IES María Sarmiento
Entidades colaboradoras:
Navantia
TMG (Talleres Mecánicos Galicia)
Universal Robots
Obxectivos:
  • Executar todos os procesos de fabricación dunha estrutura offshore eólica mariña de última xeración.
  • Crear novos recursos didácticos interdisciplinares para a simulación de todos os procesos reais dun proxecto complexo.
  • Capacitar o alumnado no manexo de novas técnicas e tecnoloxías usadas na fabricación de estruturas mariñas.
Síntese do proxecto:

Fabricación a escala dunha estrutura offshore eólica mariña de última xeración. Simulouse desde o comezo do proxecto o proceso completo de fabricación da estrutura, familiarizando o alumnado coa produción dun elemento real nun proceso de fabricación relativamente complexo.

Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2017 na Modalidade B.
Maquetación e modelización de estrutura offshore eólica mariña
Maquetación e modelización de estrutura offshore eólica mariña
Maquetación e modelización de estrutura offshore eólica mariña
Maquetación e modelización de estrutura offshore eólica mariña

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.