IN22 - Maquetas virtuais industriais

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: IES Fermín Bouza Brey
Vilagarcía de Arousa
Entidades colaboradoras:
Inforede
Obxectivos:
  • Facilitarlle ao alumnado a aprendizaxe da programación e o control de procesos industriais automáticos nun contorno simulado.
  • Mellorar as competencias do alumnado na programación en linguaxe G do contorno de desenvolvemento Labview.
  • Desenvolver unha plataforma para que o profesorado e o alumnado conten cunha ferramenta de simulación industrial visual, atractiva e económica.
Síntese do proxecto:

Desenvolvemento dunha aplicación informática co software Labview, formada por un conxunto de dezaseis procesos industriais virtuais que poden ser controlados desde unha placa Arduino Uno. A utilización de Arduino permite simular procesos industriais a un baixo custo, polo que facilita a súa utilización nos centros educativos.

Máis información:
Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2017 na Modalidade B.
Materiais:
Maquetas virtuais industriais para Arduino
Maquetas virtuais industriais para Arduino
Maquetas virtuais industriais para Arduino
Maquetas virtuais industriais para Arduino
Maquetas virtuais industriais para Arduino
Maquetas virtuais industriais para Arduino
Maquetas virtuais industriais para Arduino
Maquetas virtuais industriais para Arduino

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.