FP Innova 2018 Relatores

Almudena Casanova Díaz
CT Enxeñeiros A.A.I, S.L.
Ana Corrales Sierra
Directora de centros de investigación con drons do Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
Joaquín Expósito López
Director do CIFP As Mercedes
Joaquín Minguito Serrano
Responsable de desenvolvemento de negocio de Enxeñaría Gaerum S.L.
José Luis Mourelle Blanco
Responsable de Enxeñería de Axuste e verificación de Televés
José Luis Vázquez Otero
Profesor do IES Universidade Laboral, de Culleredo
Justo Sierra Rey
Presidente e conselleiro delegado de Urovesa
Lucía Fraga Lago
Coordinadora do proxecto. Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR)
Mar Capeáns Garrido
Líder do grupo de Planificación e Proxectos, do Departamento de Tecnoloxía do CERN
Tinus van de Pas
Projectleader Traineeship Programme Brainport Eindhoven
Agustín Francisco Sigüenza Molina
Director Xeral de Formación Profesional e Réxime Especial, da Junta de Castela e León
Alberto Pereira López
Profesor do CIFP As Mercedes
Fernando Sánchez-Pascuala Neira
Director Xeral de Formación Profesional, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
Genoveva Canals Revilla
Coordinadora da Unión Empresarial da Madeira e do Moble en España (UNEmadera)
Javier Portela López
Director de I+D+i de Finsa
Jesús Nantón Varela
Xefe de produción do Grupo Malasa, S.L.
Jorge Arévalo Turrillas
Viceconselleiro de Formación Profesional, do Goberno Vasco
José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)
José Miguel Soláns Nerín
Director de Desenvolvemento de Negocio, Normalización e ISEF de Schneider Electric España
Manuel Alcaide Calderón
Secretario Xeral de Educación e Formación Profesional, da Junta de Andalucía
Manuel Corredoira López
Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da Xunta de Galicia