Agustín Francisco Sigüenza Molina

Director Xeral de Formación Profesional e Réxime Especial, da Junta de Castela e León
Recensión curricular:

Licenciado en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Salamanca e Doutor en Ciencias (Sección Químicas) pola Universidade de Valladolid.

Exerceu de profesor na Escola de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas do Instituto Nevares de Empresarios Agrarios, na Facultade de Educación e na de Medicina de Valladolid e en distintos Institutos de Educación Secundaria.

Desempeñou funcións como asesor de formación do profesorado, asesor da área de programas educativos da Dirección Provincial de Educación de Valladolid; como técnico nos Servizos de Educación de Persoas Adultas e Alumnos e Formación Profesional da Dirección Xeral de Formación Profesional da Consellería de Educación; Xefe do Servizo das Cualificacións e da Acreditación da Competencia Profesional; e Director Provincial de Educación de Valladolid.

Relatorios nos que participa:
Xoves 26 - 12:30 - Novas titulacións para as novas profesións