Jorge Arévalo Turrillas

Viceconselleiro de Formación Profesional, do Goberno Vasco
Relatorios nos que participa:
Xoves 26 - 12:30 - Novas titulacións para as novas profesións