Marina Sánchez Costas

Directora Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas de Réxime Especial (Comunidade Valenciana)
Relatorios nos que participa:
Mércores 25 - 13:00 - 14:00 - A relevancia dos CIFP en España e a innovación