Antonio Javier Iglesias Rivera

Xerente de Recursos Humanos da Rexión Norte de Paradores
Relatorios nos que participa:
Xoves 26 - 10:00 - 11:30 - A FP Dual en Galicia