Mª Jesús Pena Fariñas

Directora do CIFP A Granxa, da Rede de CIFP de Galicia
Relatorios nos que participa:
Xoves 26 - 12:40 - 14:00 - A Formación Profesional impulsando a innovación