Pablo Américo Saa Gonzalez

Profesor de Ensino Secundario na especialidade de Procesos na Industria Alimentaria no CIFP A Granxa (Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
Relatorios nos que participa:
Xoves 26 - 17:45 - 19:00 - Como abordar as necesidades formativas no sector da viticultura