Contactar con FP

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
 
 
Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
D. Manuel Corredoira López

Subdirección Xeral de Formación Profesional
Dna. Mª Eugenia Pérez Fernández
 • Teléfonos: 981 54 65 66 - 981 54 65 32 - 981 54 65 33
 • Fax: 881 99 95 09 - 981 54 65 51
 • Correo electrónico: sxfp@edu.xunta.es
 
Servizo de Ordenación e Formación Profesional
 • Xefatura de servizo: 981 54 65 34
 • Validadacións e equivalencias de FP: 981 54 65 35
 • Matrículas extraordinarias: 981 54 65 35
 • Desenvolvemento curricular: 981 54 02 09
 • Formación do profesorado de FP: 981 54 65 52
 • Estadías en empresa:
  • 981 54 65 52
  • estadias.empresa@edu.xunta.es
 • Correo electrónico: sfp@edu.xunta.es
 
Servizo de Xestión da Formación Profesional
 • Xefatura de servizo: 881 99 70 95
 • Admisión ciclos FP:
  • 881 99 74 08
  • admision.ciclos@edu.xunta.es
 • Probas acceso a ciclos:
  • 881 99 74 07
  • probas.ciclos@edu.xunta.es
 • Probas libres: 881 99 74 08
 • Caracterización de equipamentos: 881 99 74 29
 
Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas
 • Xefatura de servizo: 981 54 65 46
 • Formación en centros de traballo (FCT): 
  • 981 54 02 13
  • fct@edu.xunta.es
 • AFD: 981 54 02 13
 • Centros integrados: 881 99 73 31
 • Accidentes na FCT: 981 54 65 38
 • Autorizacións FCT: 981 54 65 38
 • Axudas da FCT: 981 54 65 40
 • Acreditación de competencias: 981 54 02 19
 • Convenios colaboración con empresas e Skills: 981 54 65 36
 • FPplus e emprendemento:
  • 981 54 65 64
  • eduemprende@edu.xunta.es
 • Medios audiovisuais: 981 54 65 09
 • Información e orientación profesional: 
  • 981 54 65 36
  • orientacion.profesional@edu.xunta.es

 
Enderezo
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Edificio Administrativo de San Caetano s/n, bloque 2, 2º andar
15781 Santiago de Compostela

 
Unidade de atención a centros da educación galega (UAC)
Teléfono: 881 99 77 01