Convenio co ICOEC e co HIDEGAL

Asinado, o día 31 de marzo de 2014, en Santiago de Compostela o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o Colexio de Odontólogos e Estomatólogos de A Coruña (ICOEC) e o Colexio profesional de Hixienistas dentais de Galicia (HIDEGAL), sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Temática: 
Bolsas de formación
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: