Convenio con Trimek, S.A., sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de FP

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Trimek, S.A., sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: