Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel e IES Ricardo Mella

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel e no IES Ricardo Mella.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Geriatros, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Gero vitalia Ourense, S.L.
Centro educativo: 
IES Ricardo Mella
Etiquetas: