Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual

Asinados no ano 2018


Varias empresas (IES A Sangriña) IES A Sangriña - CM Carrozaría
Mariscador, S.L e Comunidade de bens Luis Pombo Martínez
IES Universidade Laboral Culleredo - CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións
IES Universidade Laboral Culleredo - CM Navegación e pesca de litoral
Celta Motor, S.L. CIFP Valentín Paz Andrade - CS Automoción
Metalúrgica del Deza, S.L. CIFP Politécnico Santiago - CS Construccións metálicas
Nodosafer, S.L.
IES Politécnico de Vigo - CM Mantemento electromecánico
IES Politécnico de Vigo - CS Mecatrónica industrial
Inversiones Hosteleras de Galicia S.L.
IES Sanxillao - CM Servizos en restauración
IES Muralla Romana - CS Estética integral e benestar
Mantiñan Lestayo S.L. unipersonal e Metales y muebles especiales S.L
CIFP Someso - CM Carpintaría e moble
CIFP Someso - CM Soldadura e caldeiraría
Breogan Motor S.L. e Compostela Motor S.L.
CIFP Valentín Paz Andrade - CS Automoción
CIFP Someso - CS Automoción
Faragulla empresarial S.L. IES Val do Asma - CS Axencias de viaxe e xestión de eventos
Indra Sistemas, S.A.
IES Fernando Wirtz - CS Desenvolvemento de apliacións multiplataforma
IES Fernando Wirtz - CS Deenvolvemento de aplicacións web
Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas CIFP Politécnico de Santiago - CS Automoción
Media Markt Saturn Administración España, SAU IES A Guía - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
Varias empresas (IES Manuel Chamoso Lamas) IES Manuel Chamoso Lamas - CM Electromecánica de maquinaria
Benteler Automotive Vigo S.L.
IES Politécnico de Vigo - CM Mantemento electromecánico
IES Politécnico de Vigo - CS Mecatrónica industrial
Digafer S.A. e Servicios eléctricos Abelmar S.A. IES Ribeira do Louro - CS Mantemento electrónico
Malasa Grupo S.L.
CIFP Someso - CM Carpintaría e moble
CIFP Someso - CM Soldadura e caldeiraría
Grupo Cándido Hermida S.L. CIFP Ferrolterra - CS Deseño e amoblamento
Lonza Biologics Porriño S.L. e CZ Veterinaria S.A. CIFP Manuel Antonio - CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afín
Perez Rumbao S.A.U.
CIFP Valentín Paz Andrade - CS Automoción
CIFP Someso - CS Automoción
Pipeworks S.L., Nodosa, S.L. e Urkira OX, S.L CIFP Valentín Paz Andrade - CM Soldadura e Caldeiraría
Varias empresas (CIFP Porta da Auga) CIFP Porta da Auga - CM Electromecánica de maquinaria
Citadel S.L.U. IES Val do Asma - CS Administración e finanzas
Eurostars Hotel Company, S.L.U.
CIFP Carlos Oroza - CS Dirección de servizos en restauración e CS Dirección de cociña
CIFP Paseo das Pontes - CS Dirección de servizos en restauración e CS Dirección de cociña
IES de Foz - CS Dirección de servizos en restauración e CS Dirección de cociña
CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Compostela - CS Xestión de aloxamentos turísticos
IES de Vilamarín - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
Hotusa Hotel S.A. e Restel S.A. IES Val do Asma - CS Axencias de viaxe e xestión de eventos
Maderas Besteiro S.L. CIFP Politécnico de Lugo - CS Deseño e Amoblamento
Navantia, S.A., S.M.E.
CIFP Ferrolterra - CS Programación da produción en fabricación mecánica
CIFP Ferrolterra - CS Deseño en Fabricación Mecánica
Puerto de Celeiro S.A. Organización de productores 77 e varias empresas
IES Universidade Laboral Culleredo - CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións
IES Universidade Laboral Culleredo - CM Navegación e pesca de litoral
Roomleader S.L. e IGM WEB S.L. IES Val do Asma - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Televés, S.A. CIFP Politécnico de Santiago - CS Mantemento electrónico
Aluminios Cortizo S.A.U. CIFP Politécnico Santiago - CS Construccións metálicas
Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas IES Plurilingüe San Rosendo - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Energías Renovables Operación & Mantenimiento, S.L. Unipersonal CIFP As Mercedes - CS Enerxías renovables
CTAG IES Ribeira do Louro - CS Mantemento electrónico
Windar offshore S.L. CIFP Ferrolterra - CM Soldadura e caldeiraría
ANFACO-CECOPESCA e varias empresas IES Fermín Bouza Brey - CS Mecatrónica Industrial
Varias empresas (IES de Valga) IES de Valga - CM Soldadura e Caldeiraría
Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
CIFP Paseo das Pontes - CM Cociña e gastronomía
CIFP Paseo das Pontes - CM Servizos en restauración
Compañía Gas Natural SDG, S.A.
CIFP Ferrolterra - CM Instalacións de produción de calor
IES Urbano Lugrís - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
Unidad de Vehículos Industriales, S.A. IES Universidade Laboral - CM Carrozaría
Carpintería Ramón García S.L. CIFP Politécnico de Santiago - CM Carpintaría e moble

Asinados no ano 2017


Paradores de Turismo de España, S.A. CIFP Paseo das Pontes - CS Dirección de servizos de restauración
NAVANTIA, S.A., S.M.E. CIFP Ferrolterra - CS Mecatrónica industrial
ANFACO-CECOPESCA e varias empresas IES Fermín Bouza Brey - CS Mecatrónica industrial
Inversiones Hoteleras de Galicia S.L.
IES Sanxillao - CM Cociña e gastronomía
IES Muralla Romana - CS Estética integral e benestar
Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas IES Plurilingüe San Rosendo - CM Aproveitamento e conservación do medio natural
Hijos de Rivera, S.A.U.
IES Universidade Laboral - CS Mecatrónica industrial
IES A Sardiñeira - CS Química industrial
Leroy Merlin España, S.L.U IES A Pontepedriña - CS Xestión de vendas e espazos comerciais
VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. CIFP Politécnico de Santiago - CM Redes e estacións de tratamento de augas
Arlea Hotels, SLU
CIFP Carlos Oroza - CS Dirección de Servizos en Restauración e CS Dirección de Cociña
CIFP Paseo das Pontes - CS Dirección de Servizos en Restauración e CS Dirección de Cociña
IES de Foz - CS Dirección de Servizos en Restauración e CS Dirección de Cociña
CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de Aloxamentos Turísticos
CIFP Compostela - CS Xestión de Aloxamentos Turísticos
IES de Vilamarín - CS Xestión de Aloxamentos Turísticos
CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
CIFP Someso - CS Estética Integral e Benestar
Repsol S.A. IES A Sardiñeira - CS Química industrial
Sociedad Téxtil Lonia, S.A. CIFP Manuel Antonio - CM Confección e moda
Varias empresas IES de Valga - CM Soldadura e caldeiraría
Citadel, S.L.U. IES Val do Asma - CS Administración e finanzas
Financiera Maderera S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A. CIFP Politécnico de Santiago - CS Mecatrónica industrial
Hotusa Hotel, S.A. e Restel, S.A. IES Val do Asma - CS Axencias de viaxes e xestión de eventos
Panadería Da Cunha, S.L. CIFP Paseo das Pontes - CM Panadaría, repostaría e confeitaría
Roomleader S.L. e IGM WEB S.L. IES Val do Asma - CS Desenvolvemento de aplicacións web
Unidad de Vehículos Industriales, S.A. IES Universidade Laboral - CM Carrozaría
Varias empresas CIFP Porta da Auga - CM Electromecánica de maquinaria
INDITEX S.A. CIFP Paseo das Pontes - CM Confección e moda

Asinados no ano 2016


Varias empresas
IES de Sabón - CB Electricidade e electrónica
IES de Sabón - CB Servizos comerciais
Navantia S.A. CIFP Ferrolterra - CS Mecatrónica industrial
IGM WEB S.L. IES Val do Asma - CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas
Varias empresas CIFP Politécnico de Lugo - CM Construción
Corporación Laber, laboratorio y consultoría, S.L. CIFP Politécnico de Santiago - CS Laboratorio de análise e de control de calidade
Lonza Biologics Porriño S.L.;CZ Veterinaria S.A CIFP Manuel Antonio - CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
Paradores de Turismo de España, S.A CIFP Paseo das Pontes - CS Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels, SLU
CIFP Carlos Oroza - CS Dirección de cociña
CIFP Paseo das Pontes - CS Dirección de cociña
CIFP Carlos Oroza - CS Dirección de servizos de restauración
CIFP Manuel Antonio - CS Dirección de servizos de restauración
CIFP Compostela - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
Benteler Automotive Vigo S.L. IES Politécnico de Vigo - CM Mantemento electromecánico
Citadel S.L.U. IES Val do Asma - CS Administración e finanzas
Media Markt Saturn Administración España, SAU IES A Guía - Xestión de vendas e espazos comerciais
Restel, S.A. IES Val do Asma - CS Axencias de viaxes e xestión de eventos
Unidad de Vehículos Industriales, S.A. IES Universidade Laboral - CM Carrozaría
Salica, Alimentos Congelados, S.A CIFP Coroso - CM Elaboración de produtos alimentarios
Bosch Security Systems, SAU IES Ricardo Mella - CS Administración e finanzas
Compañía Gas Natural SDG, S.A. IES Urbano Lugrís - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
Varias entidades CIFP A Xunqueira - CM Atención a persoas en situación de dependencia

Asinados no ano 2015


Varias empresas IES de Valga - CS Construcións metálicas
Paradores de Turismo de España, S.A. CIFP Paseo das Pontes - CS Dirección de servizos de restauración
LONZA Biologics Porriño S.L. CIFP Manuel Antonio - CS Química industrial
Benteler Automotive Vigo S.L IES Politécnico de Vigo - CM Mantemento electromecánico
Varias empresas CIFP A Xunqueira - CM Atención a persoas en situación de dependencia
Unidad de Vehículos Industriales, S.A. IES Universidade Laboral - CM Carrozaría
Sociedad Téxtil Lonia, S.A. CIFP Manuel Antonio - CM Confección e moda
Varias sociedades CIFP Politécnico de Lugo - CM Construción
Repsol Petróleo S.A. IES A Sardiñeira - CS Química industrial
Arlea Hotels S.L.U.
CIFP Compostela - CS Xestión de aloxamentos turísticos
CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de aloxamentos turísticos
Comercial Fraver, S.L.; Millares Torrón, S.L.; Talleres Churrillo, S.L. CIFP As Mercedes - CM Electromecánica de maquinaria

Asinados no ano 2014


Durán Maquinaria Agrícola, SL CIFP As Mercedes - CM Electromecánica de maquinaria
José Estévez As Ferreiras, SL; Maquinaria Agrícola Del Noroeste, SL; Agrobarreiro, SL CIFP As Mercedes - CM Electromecánica de maquinaria
Varias entidades (FP básica)
IES de Sabón - CB Electricidade e electrónica
IES de Sabón - CB Servizos administrativos
Benteler Automotive Vigo S.L. IES Politécnico de Vigo - CM Mantemento electromecánico
Deputación Provincial de Pontevedra e Arlea Hotels S.L.U.
CIFP Carlos Oroza - CS Dirección de cociña
CIFP Carlos Oroza - CS Dirección de servizos de restauración
CIFP Carlos Oroza - CS Xestión de aloxamentos turísticos
Media Markt Saturn Administración España, SAU IES A Guía - CS Xestión comercial e márketing
APTCOR CIFP Someso - CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Loida S.A. CIFP Someso - CM Peiteado e cosmética capilar
UNVI S.A. IES Universidade Laboral - CM Carrozaría
APTCOR CIFP Politécnico de Santiago - CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Bosch Security Systems, SAU IES Ricardo Mella - CS Administración e finanzas
Financiera maderera S.A. e Foresa Industrias químicas del noroeste S.A. CIFP Politécnico de Santiago - CS Mecatrónica industrial

Asinados no ano 2013


Feprohos CIFP Carlos Oroza - CM Servizos en restauración
Feprohos CIFP Manuel Antonio - CM Cociña e gastronomía
Repsol Petróleo S.A IES A Sardiñeira - CS Química industrial
UNVI S.A. IES Universidade Laboral - CM Carrozaría
Coremain, SLU CIFP Politécnico de Santiago - CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos