Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual

Asinados no ano 2017


Paradores de Turismo de España, S.A.
CIFP Paseo das Pontes - C Dirección de servizos de restauración
NAVANTIA, S.A., S.M.E.
CIFP Ferrolterra - C Mecatrónica industrial
ANFACO-CECOPESCA e varias empresas
IES Fermín Bouza Brey - C Mecatrónica industrial
Inversiones Hoteleras de Galicia S.L.
IES Sanxillao - C Cociña e gastronomía
Inversiones Hoteleras de Galicia S.L.
IES Muralla Romana - C Cociña e gastronomía
Inversiones Hoteleras de Galicia S.L.
IES Sanxillao - C Estética integral e benestar
Inversiones Hoteleras de Galicia S.L.
IES Muralla Romana - C Estética integral e benestar
Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas
IES Plurilingüe San Rosendo - C Aproveitamento e conservación do medio natural
Hijos de Rivera, S.A.U.
IES Universidade Laboral - C Mecatrónica industrial
Hijos de Rivera, S.A.U.
IES A Sardiñeira - C Mecatrónica industrial
Hijos de Rivera, S.A.U.
IES Universidade Laboral - C Química industrial
Hijos de Rivera, S.A.U.
IES A Sardiñeira - C Química industrial
Leroy Merlin España, S.L.U
IES A Pontepedriña - C Xestión de vendas e espazos comerciais
VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
CIFP Politécnico de Santiago - C
Arlea Hotels, SLU
CIFP Carlos Oroza - C Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels, SLU
CIFP Compostela - C Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels, SLU
CIFP Paseo das Pontes - C Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels, SLU
CIFP Politécnico de Santiago - C Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels, SLU
CIFP Someso - C Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels, SLU
IES de Foz - C Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels, SLU
IES de Vilamarín - C Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels, SLU
CIFP Carlos Oroza - C Dirección de cociña
Arlea Hotels, SLU
CIFP Compostela - C Dirección de cociña
Arlea Hotels, SLU
CIFP Paseo das Pontes - C Dirección de cociña
Arlea Hotels, SLU
CIFP Politécnico de Santiago - C Dirección de cociña
Arlea Hotels, SLU
CIFP Someso - C Dirección de cociña
Arlea Hotels, SLU
IES de Foz - C Dirección de cociña
Arlea Hotels, SLU
IES de Vilamarín - C Dirección de cociña
Arlea Hotels, SLU
CIFP Carlos Oroza - C Estética integral e benestar
Arlea Hotels, SLU
CIFP Compostela - C Estética integral e benestar
Arlea Hotels, SLU
CIFP Paseo das Pontes - C Estética integral e benestar
Arlea Hotels, SLU
CIFP Politécnico de Santiago - C Estética integral e benestar
Arlea Hotels, SLU
CIFP Someso - C Estética integral e benestar
Arlea Hotels, SLU
IES de Foz - C Estética integral e benestar
Arlea Hotels, SLU
IES de Vilamarín - C Estética integral e benestar
Arlea Hotels, SLU
CIFP Carlos Oroza - C Sistemas electrotécnicos e automatizados
Arlea Hotels, SLU
CIFP Compostela - C Sistemas electrotécnicos e automatizados
Arlea Hotels, SLU
CIFP Paseo das Pontes - C Sistemas electrotécnicos e automatizados
Arlea Hotels, SLU
CIFP Politécnico de Santiago - C Sistemas electrotécnicos e automatizados
Arlea Hotels, SLU
CIFP Someso - C Sistemas electrotécnicos e automatizados
Arlea Hotels, SLU
IES de Foz - C Sistemas electrotécnicos e automatizados
Arlea Hotels, SLU
IES de Vilamarín - C Sistemas electrotécnicos e automatizados
Arlea Hotels, SLU
CIFP Carlos Oroza - C Xestión de aloxamentos turísticos
Arlea Hotels, SLU
CIFP Compostela - C Xestión de aloxamentos turísticos
Arlea Hotels, SLU
CIFP Paseo das Pontes - C Xestión de aloxamentos turísticos
Arlea Hotels, SLU
CIFP Politécnico de Santiago - C Xestión de aloxamentos turísticos
Arlea Hotels, SLU
CIFP Someso - C Xestión de aloxamentos turísticos
Arlea Hotels, SLU
IES de Foz - C Xestión de aloxamentos turísticos
Arlea Hotels, SLU
IES de Vilamarín - C Xestión de aloxamentos turísticos
Repsol S.A.
IES A Sardiñeira - C Química industrial
Sociedad Téxtil Lonia, S.A.
CIFP Manuel Antonio - C Confección e moda
Varias empresas
IES de Valga - C Soldadura e caldeiraría
Citadel, S.L.U.
IES Val do Asma - C Administración e finanzas
Financiera Maderera S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A.
CIFP Politécnico de Santiago - C Mecatrónica industrial
Hotusa Hotel, S.A. e Restel, S.A.
IES Val do Asma - C Axencias de viaxes e xestión de eventos
Panadería Da Cunha, S.L.
CIFP Paseo das Pontes - C Panadaría, repostaría e confeitaría
Roomleader S.L. e IGM WEB S.L.
IES Val do Asma - C Desenvolvemento de aplicacións web
Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
IES Universidade Laboral - C Carrozaría
Varias empresas
CIFP Porta da Auga - C Electromecánica de maquinaria
INDITEX S.A.
CIFP Paseo das Pontes - C Confección e moda

Asinados no ano 2016


Varias empresas
IES de Sabón - C Electricidade e electrónica
Varias empresas
IES de Sabón - C Servizos comerciais
Navantia S.A.
CIFP Ferrolterra - C Mecatrónica industrial
IGM WEB S.L.
IES Val do Asma - C Desenvolvemento de aplicacións informáticas
Varias empresas
CIFP Politécnico de Lugo - C Construción
Corporación Laber, laboratorio y consultoría, S.L.
CIFP Politécnico de Santiago - C Laboratorio de análise e de control de calidade
Lonza Biologics Porriño S.L.;CZ Veterinaria S.A
CIFP Manuel Antonio - C Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
Paradores de Turismo de España, S.A
CIFP Paseo das Pontes - C Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels SLU
CIFP Politécnico de Santiago - C Sistemas electrotécnicos e automatizados
Arlea Hotels SLU.
CIFP Paseo das Pontes - C Dirección de cociña
Arlea Hotels, SLU
CIFP Manuel Antonio - C Dirección de servizos de restauración
Arlea Hotels, SLU
CIFP Compostela - C Xestión de aloxamentos turísticos
Arlea Hotels, SLU
CIFP Carlos Oroza - C Dirección de cociña
Arlea Hotels, SLU
CIFP Carlos Oroza - C Dirección de servizos de restauración
Benteler Automotive Vigo S.L.
IES Politécnico de Vigo - C Mantemento electromecánico
Citadel S.L.U.
IES Val do Asma - C Administración e finanzas
Media Markt Saturn Administración España, SAU
IES A Guía - C Xestión de vendas e espazos comerciais
Restel, S.A.
IES Val do Asma - C Axencias de viaxes e xestión de eventos
Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
IES Universidade Laboral - C Carrozaría
Salica, Alimentos Congelados, S.A
CIFP Coroso - C Elaboración de produtos alimentarios
Bosch Security Systems, SAU
IES Ricardo Mella - C Administración e finanzas
Compañía Gas Natural SDG, S.A.
IES Urbano Lugrís - C Sistemas electrotécnicos e automatizados

Asinados no ano 2015


Varias empresas
IES de Valga - C Construcións metálicas
Paradores de Turismo de España, S.A.
CIFP Paseo das Pontes - C Dirección de servizos de restauración
LONZA Biologics Porriño S.L.
CIFP Manuel Antonio - C Química industrial
Benteler Automotive Vigo S.L
IES Politécnico de Vigo - C Mantemento electromecánico
Varias empresas
CIFP A Xunqueira - C Atención a persoas en situación de dependencia
Varias entidades
CIFP A Xunqueira - C Atención a persoas en situación de dependencia
Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
IES Universidade Laboral - C Carrozaría
Sociedad Téxtil Lonia, S.A.
CIFP Manuel Antonio - C Confección e moda
Varias sociedades
CIFP Politécnico de Lugo - C Construción
Repsol Petróleo S.A.
IES A Sardiñeira - C Química industrial
Arlea Hotels S.L.U.
CIFP Compostela - C Xestión de aloxamentos turísticos
Arlea Hotels S.L.U.
CIFP Carlos Oroza - C Xestión de aloxamentos turísticos
Comercial Fraver, S.L.; Millares Torrón, S.L.; Talleres Churrillo, S.L.
CIFP As Mercedes - C Electromecánica de maquinaria

Asinados no ano 2014


Durán Maquinaria Agrícola, SL
CIFP As Mercedes - C Electromecánica de maquinaria
José Estévez As Ferreiras, SL; Maquinaria Agrícola Del Noroeste, SL; Agrobarreiro, SL
CIFP As Mercedes - C Electromecánica de maquinaria
Varias entidades (FP básica)
IES de Sabón - C Electricidade e electrónica
Varias entidades (FP básica)
IES de Sabón - C Servizos administrativos
Benteler Automotive Vigo S.L.
IES Politécnico de Vigo - C Mantemento electromecánico
Deputación Provincial de Pontevedra e Arlea Hotels S.L.U.
CIFP Carlos Oroza - C Dirección de cociña
Deputación Provincial de Pontevedra e Arlea Hotels S.L.U.
CIFP Carlos Oroza - C Dirección de servizos de restauración
Deputación Provincial de Pontevedra e Arlea Hotels S.L.U.
CIFP Carlos Oroza - C Xestión de aloxamentos turísticos
Media Markt Saturn Administración España, SAU
IES A Guía - C Xestión comercial e márketing
APTCOR
CIFP Someso - C Electromecánica de vehículos automóbiles
Loida S.A.
CIFP Someso - C Peiteado e cosmética capilar
UNVI S.A.
IES Universidade Laboral - C Carrozaría
APTCOR
CIFP Politécnico de Santiago - C Electromecánica de vehículos automóbiles
Bosch Security Systems, SAU
IES Ricardo Mella - C Administración e finanzas
Financiera maderera S.A. e Foresa Industrias químicas del noroeste S.A.
CIFP Politécnico de Santiago - C Mecatrónica industrial

Asinados no ano 2013


Feprohos
CIFP Carlos Oroza - C Servizos en restauración
Feprohos
CIFP Manuel Antonio - C Cociña e gastronomía
Repsol Petróleo S.A
IES A Sardiñeira - C Química industrial
UNVI S.A.
IES Universidade Laboral - C Carrozaría
Coremain, SLU
CIFP Politécnico de Santiago - C Sistemas de telecomunicacións e informáticos