Actuacións

Dentro do desenvolvemento dos Programas eduemprende estanse a levar a cabo diferentes actuacións que teñen como obxectivo contribuír ao fomento do espírito emprendedor no sistema educativo de Galicia.

Estas accións están destinadas ao alumnado dos diferentes niveis educativos e lévanse a cabo en colaboración con diferentes institucións, empresas ou asociacións.