El postre lo pongo yo

Viveiristas: 
Irene Fernández Peteira
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Crear o seu propio emprego. Traballar en algo que lle ilusiona e que considera rendible.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Situación da empresa: 
No viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Fernández Agrafojo, Mª José
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.compostela@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Catering, pastelaría
Produtos/Servizos: 
Servizo de catering de repostaría
Descrición da empresa: 

Repostaría para suministro a empresas e/ou particulares, para eventos sociaies e celebracións de pequenas ou grandes colectividades.

Etiquetas: