Sweetshira

Viveiristas: 
Aida Peral Olivares
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Traballar por conta propia.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Situación da empresa: 
No viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Fernández Agrafojo, Mª José
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.compostela@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Deseño gráfico
Produtos/Servizos: 
Deseño gráfico nunha ampla gamma de productos
Descrición da empresa: 

Deseño de logotipos, cartelería, merchandising, retoque fotográrfico, etc.

Etiquetas: