Exames dos carnés profesionais

 

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2016 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A 
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 •  Operador/ora de guindastre torre 
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2016

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A 
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 •  Operador/ora de guindastre torre 
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2015

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 •  Operador/ora de guindastre torre 
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2015

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2014

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados, menos de 3 Kg

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2014

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2013

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A (actualizado o día 21/01/14)
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados, calquera carga
 • Manipulador/ora de gases fluorados, menos de 3 Kg

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2013

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A 
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados, calquera carga
 • Manipulador/ora de gases fluorados, menos de 3 Kg

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria extraordinaria 2012

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2012

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B
 • Manipulador/ora de gases fluorados

 

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria 2011

 

 

 

   
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

 

 

 

 

 

 

Publicación dos exames. Convocatoria 2010

 

 

 

 

 

 

   
 • Instalador/ora de fontanaría
 • Operador/ora industrial de caldeiras
 • Instalador/ora frigorista
 • Conservador/ora reparador/ora frigorista
 • Certificado de cualificación individual en baixa tensión, categoría básica
 • Certificado de cualificación individual en baixa tensión, categoría especialista
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría A
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría B
 • Certificado de cualificación individual como instalador/ora de gas, categoría C
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Instalador/ora de liñas de alta tensión, categoría LAT1
 • Instalador/ora de liñas de alta tensión, categoría LAT2
 • Operador/ora de guindastre torre
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: