Galiciaskills 2014. Competicións, sedes e datas

Na seguinte táboa, prema en cada competición para obter información sobre a mesma.

Calendario das competicións do III campionato galego de formación profesional, Galiciaskills 2014

Competición

Sede da competición

Data

24 Ebanistaría

CIFP A Xunqueira,
Pontevedra

7 outubro

25 Carpintaría

10 Soldadura

CIFP Valentín Paz Andrade,
Vigo

15 de outubro

13 Reparación de carrozarías de vehículos

CIFP Ferrolterra,
Ferrol

20 de outubro

33 Tecnoloxía do automóbil

36 Pintura do automóbil

40 Deseño gráfico

IES Leixa,
Ferrol

19 Control industrial

IES Urbano Lugrís,
A Coruña

21 de outubro

29 Peiteado

CIFP Someso,
A Coruña

39 Administración de sistemas en rede

IES San Clemente,
Santiago de Compostela

23 de outubro

35 Servizo de restaurante e bar

CIFP Compostela,
Santiago de Compostela

24 outubro

32 Pastelaría

34 Cociña

CIFP Paseo das pontes

29 outubro

31 Tecnoloxía da moda

 

Etiquetas: