GaliciaSkills 2018. Competicións, sedes e datas

Relación de competicións de GaliciaSkills 2018:

 • Administración de sistemas en rede
 • Carpintaría
 • Cociña
 • Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria
 • Control industrial
 • Ebanistaría
 • Electrónica
 • Enxeñaría de deseño mecánico - CAD
 • Floraría
 • Fontanería e calefacción
 • Instalacións eléctricas
 • Mecanizado
 • Mecatrónica
 • Panadaría
 • Peiteado
 • Pintura do automóbil
 • Pintura e decoración
 • Recepción hoteleira
 • Refrixeración e aire acondicionado
 • Servizo de restaurante e bar
 • Soldadura
 • Solucións de software para empresas
 • Tecnoloxía da moda
 • Tecnoloxía do automóbil
 • Xardinaría paisaxística