13974

 

Producción de calor ecolóxica con equipo frigorífico baseado en hidrocarburos
Producción de calor ecolóxica con equipo frigorífico baseado en hidrocarburos

Producción de calor ecolóxica con equipo frigorífico baseado en hidrocarburos

Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2016 na Modalidade A.
Centro educativo coordinador: CIFP Valentín Paz Andrade
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Airmat Portugal LDA
Depósitos Coballes S.L.
Descrición:

Desenvolvemento de varios prototipos de equipos de produción de AQS mediante bomba de calor como propano como fluído refrixerante. Montaxe dun equipamento comercial de produción de AQS con refrixerante comercial (R-410A) para realizar comparativas mediante un sistema de adquisición de datos.

Materiais:
Etiquetas: innova