13976

 

Climatización xeotérmica por focos combinados
Climatización xeotérmica por focos combinados
Climatización xeotérmica por focos combinados
Climatización xeotérmica por focos combinados

Climatización xeotérmica por focos combinados

Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2016 na Modalidade B.
Centro educativo coordinador: CIFP Coroso
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Frinorsa
Descrición:

No CIFP Coroso construíuse unha nave para a instalación, o emprego e o mantemento de equipamentos de enerxías renovables (solar térmica, fotovoltaica, xeotérmica e eólica). Climatizouse o local mediante enerxía solar térmica (chan radiante e radiadores) e bombas de calor xeotérmicas, instaladas polo alumnado, que tamén se empregarán para xerar AQS.

Materiais:
Etiquetas: innova