Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2014

Convocatoria extraordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés e habilitacións profesionais para a convocatoria extraordinaria do ano 2014.

- Acceso ao calendario (Actualizado o 21/10/2014) 

Cada proba terá dous chamamentos, o da 1ª parte ás 10.00 horas e o da 2ª parte ás 11.45 horas.

 

Listaxes relacionadas coa convocatoria extraordinaria 2014

Na seguinte ligazón poderanse consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria extraordinaria  relacionadas coas probas de carnés de habilitacións profesionais.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba (demostración real no manexo do guindastre) da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o día 12 de decembro ás 10:30 no seguinte enderezo:

GRÚAS NORTE, San Marcos (estrada do aeroporto), 70
15890 Santiago de Compostela
A Coruña.

- Acceso ás listaxes de admitidos e excluídos da convocatoria extraordinaria.

  • Listaxe provisional
    Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 23 de setembro de 2014.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria extraordinaria.

 Acceso aos exames da convocatoria
 
Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 19 de decembro de 2014.
- Modelo de reclamación

  • Listaxe definitiva
    Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes desde a súa publicación.

 

Convocatoria ordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés e habilitacións profesionais para a convocatoria ordinaria do ano 2014.

- Acceso ao calendario (Actualizado o 24/04/2014)

Cada proba terá dous chamamentos, o da 1ª parte ás 10.00 horas e o da 2ª parte ás 11.45 horas.

 

Listaxes relacionadas coa convocatoria ordinaria 2014

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria ordinaria  relacionadas coas probas de carnés de habilitacións profesionais.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba (demostración real no manexo do guindastre) da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o día 13 de xuño ás 17:00 no seguinte enderezo:

GRÚAS NORTE, San Marcos (estrada do aeroporto), 70
15890 Santiago de Compostela
A Coruña.

- Acceso ás listaxes de admitidos e excluídos da convocatoria ordinaria.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria ordinaria.

Tema: