Admisión: 1ª adxudicación ordinaria

Publicación das listaxes de persoas admitidas aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

 

Réxime ordinario

O prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o martes 17 de xullo ata as 13:00 horas do xoves 19 de xullo de 2012. A matrícula ou renuncia deberáse realizar no centro educativo da praza adxudicada.

  • Listaxes de persoas admitidas

- Listaxe de persoas admitidas nos ciclos formativos de grao medio.
- Listaxe de persoas admitidas nos ciclos formativos de grao superior.

  
 
Réxime para as persoas adultas

O prazo de matricula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o martes 17 de xullo ata as 13:00 horas do xoves 19 de xullo de 2012.

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que a persoa estea admitida e non se desexe matricular.
 

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas admitidas e non admitidas

- Listaxe nos módulos de grao medio.
- Listaxe nos módulos de grao superior.

   

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas admitidas e non admitidas

- Listaxe nos módulos de grao medio.
- Listaxe nos módulos de grao superior.

 

 

Etiquetas: