Admisión: listaxe provisional de solicitantes

Publicación das listaxes provisionais de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o venres 5 de xullo ata ás 13:00 horas do mércores 10 de xullo de 2013.

A reclamación deberáse realizar no centro onde se presentou a instancia.

Réxime ordinario

  
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Etiquetas: