Convenios en vigor no ámbito da formación profesional previos ao 2013

Asinados nos anos 2011 e 2012

 • Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a  Universidade de Vigo
  - Ver Anexo
   
 • Supervisión y Control, S.A.
   
 • Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A., familia profesional Fabricación mecánica
   
 • Addenda Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A.
   
 • Consellería de Medio Rural e do Mar, comarca do Salnés
   
 • Acordo Consellería de Medio Rural e do Mar, comarca do Ribeiro
   
 • Vitivinícola do Ribeiro, SCG, comarca do Ribeiro
   
 • Repsol Petróleo S.A. Complexo Industrial da Coruña
   
 • Addenda Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro
   
 • Addenda Consellería de Traballo e Benestar
   
 • Addenda Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada
   
 • Fundación Laboral da Construción, obtención da tarxeta profesional da construción
   
 • Fundación Laboral da Construción, familia profesional de madeira, moble e cortiza
   
 • Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
   
 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a Asociación Gallega de Tratamiento de Vehículos (TRAVEGA)
   
 • Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA)

       -Bases da convocatoria das bolsas

   
 • Addenda Consellería de Traballo e Benestar, Centros Integrados de Formación Profesional
   
   
 • Ministerio de Defensa e Ministerio de Educación.
   
 • Universidade de Santiago de Compostela, a Universidades da Coruña e a Universidades de Vigo
   
 • Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061
   
 • Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A, CS Química Industrial
   
 • AENA
   
 • Acuerdo Marco AENA
   
 • Consellería de Traballo e Benestar, coordinación da oferta CIFP
   
 • Addenda Consellería de Traballo e Benestar, coordinación da oferta CIFP
 
 • Consellería de Economía e Industria, ensinanzas relacionadas co sector da lousa
 
 • C.E.E.I. de Galicia S.A. (BIC Galicia), desenvolvemento do espírito emprendedor
 
 • Asociación Galega da Propiedade Balnearia
 
 • Repsol Petróleo S.A. Complexo Industrial da Coruña
 
 • Addenda Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo
 
 • Consellería de Economía e Industria, obtención de carnés profesionais
 

 

Asinados en anos anteriores

 • Acordo entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.
   
 • Convenio de colaboración entre la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y la Empresa Schneider Electric España, S.A. sobre formación en las últimas tecnologías referidas a las familias profesionales de electricidad y electrónica y de instalación y mantenimiento.
 
 • Protocolo entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Corporación Levantina de Artículos, S.L., filial en España da empresa EngView Systems Corp., para o desenvolvemento de novas tecnoloxías nas ensinanzas da familia profesional de artes gráficas.
 
 • Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e a empresa SEAT, S.A. para o desenvolvemento dun programa para a mellora da inserción profesional e realización de accións formativas diversas para o alumnado de formación profesional da familia profesional de mantemento de vehículos autopropulsados.
 
 • Convenio entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Traballo e a empresa Peugeot Citroën Automóviles España, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.
 
 • Convenio marco de colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación de Empresarios Ferrolterra para a promoción da formación profesional inicial nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.
 
 • Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo para o recoñecemento da correspondencia entre ciclos formativos de grao superior da formación profesional inicial e materias de estudos universitarios.
 
   
 • Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e a Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro sobre a promoción das ensinanzas de formación profesional da familia de Sanidade.
 
 • Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a empresa L’Oréal División Productos Profesionales, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.
 
 • Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de acciones conjuntas en materia educativa que contribuyan a un mayor desarrollo personal y profesional de los militares profesionales de tropa y marinería y faciliten su incorporación laboral.
 
 • Acordo de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para o mantemento da unidade de formación en productos agroalimentarios.
 
Tema: