Información, oferta e impresos do proceso de admisión

Na seguinte documentación poderá acceder a un arquivo pdf no que se recolle, ademais da información sobre o proceso de admisión, todos os impresos necesarios para realizar a solicitude e a matrícula.

 

Información, oferta e impresos do proceso de admisión 

Réxime Ordinario

Grao medio
- Documentación informativa admisión grao medio
Grao superior
- Documentación informativa admisión grao superior

Oferta de FP Réxime Ordinario (graos medio e superior):

Réxime Adultos presencial

Graos medio e superior
- Documentación informativa

Oferta de FP Réxime das persoas adultas na modalidade presencial:

Réxime Adultos distancia

Graos medio e superior
- Documentación informativa

Oferta de FP Réxme da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):

 

Relación individualizada dos impresos do proceso de admisión

Réxime Ordinario

Grao medio
- Impreso de solicitude de admisión
- Folla complementaria á solicitude de admisión
- Renuncia á praza adxudicada
 

Grao superior
- Impreso de solicitude de admisión
- Folla complementaria á solicitude de admisión(non se precisa)
- Renuncia á praza adxudicada
 

 
Réxime Adultos presencial

Grao medio
- Impreso de solicitude de admisión
- Folla complementaria á solicitude de admisión
- Modelo de certificado de actividades desenvolvidas en empresa
- Renuncia á praza adxudicada (non se precisa)
 

 Grao superior
- Impreso de solicitude de admisión
- Folla complementaria á solicitude de admisión
- Modelo de certificado de actividades desenvolvidas en empresa
- Renuncia á praza adxudicada (non se precisa)
 

   
Réxime Adultos distancia

Grao medio
- Impreso de solicitude de admisión
- Folla complementaria á solicitude de admisión
- Modelo de certificado de actividades desenvolvidas en empresa
- Renuncia á praza adxudicada (non se precisa)

Grao superior
- Impreso de solicitude de admisión
- Folla complementaria á solicitude de admisión
- Modelo de certificado de actividades desenvolvidas en empresa
- Renuncia á praza adxudicada (non se precisa)

 

Documentos comúns ás tres modalidades 

- Impreso matrícula
- Cambio DNI

Etiquetas: 
Tema: