GaliciaSkills 2020

Silleda, novembro de 2020

Probas de acceso a ciclos formativos

Convocatoria 2020

Carnés e habilitacións profesionais

Convocatoria 2020

Plan de acreditación da experiencia profesional

Convocatoria 2020

Prácticas para a igualdade de xénero na FP

 

Bolsas mocidade exterior formación profesional

Convocatoria 2019

Premios a proxectos de innovación na FP

Convocatoria 2020

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 31 de xaneiro de 2020.

Folletos informativos da formación profesional

- Perfís profesionais de ciclo formativo

- Oferta de ciclos formativos en Galicia

- Módulos profesionais e unidades de competencia