Resolución provisional de avaliación

No seguinte documento pódese consultar a resolución provisional de avaliación da comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional.

Resolución definitiva do 2º prazo

No seguinte documento pódese consultar a resolución definitiva da comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional.

Resolución provisional do 2º prazo

No seguinte documento pódese consultar a resolución provisional da comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional.

Resolución definitiva do 1º prazo

No seguinte documento pódese consultar a resolución definitiva da comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional.

Listaxe provisional de exencións

No seguinte documento pódese consultar a listaxe provisional de exencións para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior. As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra esta listaxe no centro de inscrición os días 4, 7, 8, 9 e 10 de marzo de 2011.

Nomeamento tribunal probas de acceso para militares

No seguinte documento pódese consultar a Resolución do 8 de febreiro de 2011, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional para militares de tropa e mariñeiría, para o ano 2011.

Listaxe definitiva de inscritos

No seguinte documento pódese consultar a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior.

Resolución das probas de acceso para militares

No seguinte documento pódese consultar a Resolución do 3 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a realización dunha convocatoria especial de probas de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional para militares de tropa e mariñeiría da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2011.

Nomeamento tribunal

No seguinte documento pódese consultar a Resolución do 2 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2011.

Resolución de avaliación

No seguinte documento pódese acceder á resolución de avaliación da comisión de selección de estadías formativas en empresas realizadas no ano 2010.

Distribuir contido