Oferta de FP. Curso 2017/2018

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

Nas seguintes ligazóns podes atopar para o curso 2017/2018 a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario —grao profesional básico, grao medio e grao superior—, a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia, a oferta de prazas da formación profesional dual e a oferta de programas formativos de formación profesional básica.

 

Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:

 

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):

 

Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):

 

Oferta de prazas para formación profesional dual:

 

Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos:

 

Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos:

 

Oferta de FP en centros privados

Os ciclos formativos de formación profesional autorizados en centros privados pódense consultar na seguinte ligazón, aplicando os filtros correspondentes:

 
 
Normativa relacionada 


 
 

Etiquetas: 
Tema: