Galiciaskills 2014. Descrición, programa e xurado das competicións