Protocolo de colaboración co Consorcio da Zona Franca de Vigo para o impulso do emprendemento

Asinado en Vigo, o vintetrés de marzo de dous mil quince o Protocolo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Consorcio da Zona Franca de Vigo para o impulso do emprendemento a través da creación de viveiros de empresas.

Temática: 
Emprendemento
Etiquetas: