Servizos da Rede

Espazos e equipamentos

A Rede galega de Formación Profesional de hostelería ofrece como servizos diferentes espazos e equipamentos específicos, entre os que destacan os seguintes.

  • Cafetería para o persoal e alumnado do  centro
  • Comedor
  • Taller de bar
  • Taller de cafetería
  • Taller de restaurante
  • Sala de cata
  • Economato-almacén de aprovisionamento de artigos, alimientos e bebidas
  • Taller de cociña
  • Aula de demostración de cociña e de I+D+I

Ademais a Rede galega de Formación Profesional de hostelería dispón de aulas polivalentes e aulas multimedia e de audiovisuais e salón de actos nos distintos centros.