Servizos da Rede

Oferta de formación

A Rede galega de Formación Profesional de hostalaría dispón oferta de formación profesional integrada que abrangue

  • as ensinanzas propias da formación profesional inicial,
  • a formación para o emprego e
  • a formación permanente ou continua dirixida á poboación traballadora.

Servizos relacionados