Resolución de avaliación de estadías formativas 2017

Resolución de avaliación da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

Ver a resolución de avaliación