Resolución pola que se resolven as bolsas para mocidade do exterior FP

Xúntase a Orde do 20 de novembro de 2018 pola que se publica a resolución pola que se resolven as bolsas para a mocidade do exterior establecidas na Orde do 6 de agosto de 2018.

Etiquetas: