A Formación Profesional galega no SpainSkills'13

Galicia presenta 23 competidores que participan en 21 skills. Estes competidores son os gañadores das medallas de ouro da II edición dos Campionatos Galegos da Formación Profesional Galiciaskills 2012, celebrados no mes de outubro do 2012.

A continuación relaciónanse os skills nos que Galicia participa, centro educativo, alumno competidor e o seu profesor titor.

 

  Skill
 Centro-Alumnado-Titor  
     
  Torneadura 

IES Politécnico (Vigo)

Yago González Álvarez

Titor: Javier Fondevila


  Fresaxe 

IES Politécnico (Vigo)

Alexandre Fondevila Rodríguez

Titor: David Queimaño


  Sollado e azulexado 

CIFP Porta da Auga (Ribadeo)

Daniel Nogueria Méndez

Titor: José Fernando Méndez de Andés

  Reparación de carrozarías de vehículo

IES As Mariñas (Betanzos)

Miguel Pérez Purriños

Titor: Francisco Cal


Reparación de carrozarías e vehículos. Miguel Pérez Purriños

  Electrónica 

CIFP Politécnico de Santiago (S. de Compostela)

Ismael Rosende Rey

Titor: Ramón Mato


Electrónica. Ismael Rosende Rey

  Deseño web 

IES A Carballeira - Marcos Valcárcel (Ourense)

Josué Vázquez Rendo

Titor: José Felipe Iglesias


Deseño web. Josué Vázquez Rendo

  Control industrial

IES Urbano Lugrís (A Coruña)

Jordi Vega Novo

Titor: José Luis Mariño


Control Industrial. Jordi Vega Novo

  Revestimento e paneis. Xeso

CIFP Porta da Auga (Ribadeo)

David Rodríguez Reigosa

Titor: José Fernando Méndez de Andés

  Ebanistaría 

CIFP A Xunqueira (Pontevedra)

José Villaverde Fernández

Titor: José Manuel Míguez


Ebanistaría. José Villaverde Fernández

  Carpintaría 

CIFP A Xunqueira (Pontevedra)

Ramón Fraguas Iglesias

Titor: José Cortizo

  Peiteado 

IES de Teis (Vigo)

Lucia Domínguez Alonso

Titora: Mercedes Pose


Peiteado: Lucía Domínguez Alonso

  Coidados de beleza 

IES de Teis (Vigo)

Jesica Martínez Amoedo

Titora: Isolina Ferreira

Coidados de beleza <br>Jesica Martinez Amoedo

  Tecnoloxía da moda 

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Rocío Fernández Pérez

Titora: Consuelo Carneiro


Tecnoloxía da moda. Rocío Fernández Pérez

  Tecnoloxía da moda 

CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Felipe Amaya Iglesias

Titora: María José Ramallal

Pastelaría 

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Rosalía Alonso Figueroa

Titora: María Teresa Lozano


Pastelaría. Rosalía Alonso Figueroa

  Tecnoloxía do automóbil 

IES As Mariñas (Betanzos)

Antonio López Lence

Titor: Manuel Fuentes


Tecnoloxía do automóbil. Antonio López Lence

  Cociña 

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Adrián Amoedo Martínez

Titor: Jesús Ramos Barcia


Cociña. Adrián Amoedo Martínez

  Servicio de restaurante e bar 

CIFP Compostela (S. de Compostela)

Sainza Vázquez da Silva

Titora: María Rey Fernández

Servizo de restaurante e bar. Sainza Rey Fernández

  Pintura de vehículos 

IES As Mariñas (Betanzos)

Adrián Suárez Parafita

Titor: José Manuel Pico


Pintura de vehículos. Adrián Suárez Parafita

  Xardinaría 

CIFP A Granxa (Ponteareas)

Jorge Magariños Alende
Sergio Lizarza Moreno

Titor: Eliseo Castro

Xardinaría. Jorge Magariños Alende

Xardinaría. Sergio Lizarra Moreno

  Soporte de rede 

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

Alejandro Romero Rivera

Titor: Victor Manuel Martínez


Soporte de rede. Alejandro Romero Rivera

  Deseño gráfico 

IES Leixa (Ferrol)

Iván García Vázquez

Titor: José Antonio López


Deseño gráfico. Iván García Vázquez

 
Etiquetas: