O periodo de adaptacion
logo xunta
INDICE Páxinas Tamaño Descarga
Documento completo 1 - 144 12.862 KB
Índice 4 - 4 109 KB Indice
Limiar 5 - 8 49 KB Índice
Prólogo 9 - 14 126 KB O legado de Rosseau
1. O proceso de adaptación na escola infantil: significado 15 - 24 912 KB Pensar e aprender
2. Persoas implicadas no proceso
25 - 44 1.929 KB O dereito a intimidade
3. Organización do período de adaptación 45 - 70 3.753 KB Ciencias e tecnoloxia do futuro
4. Exemplos de planificación 71 - 86 701 KB Xénero gramatical e sexismo lingüístico
5. A documentación do proceso
87 - 116 2.273 KB Os problemas de disciplina na escola: Causas e solucións
6. Para saber máis 117-124 522 KB A teoria do floxisto
Apéndice 125-144 1.200 KB Hai cen anos que chegou o cine a Galicia