INDICE Páxinas Tamaño Descarga
créditos 475 - 478 115 KB créditos
Índice 479 - 486 165 KB Índice
Sumario 487 - 496 186KB Sumario
Datos biográficos 497 - 511 139 KB Datos biográficos
Colaboracións especiais 512 - 538 189 KB Colaboracións especiais
A educación cívica nunha sociedade globalizada 539 - 560 143 KB A educación cívica nunha sociedade globalizada
A educación moral, onte e hoxe
561 - 586 149KB A educación moral, onte e hoxe
Estudos e investigación 588 - 612 449 KB Estudos e investigación
Perfil sociolóxico do alumnado de educación social da universidade de Santiago e análise da valoración que fai da elección da carreira 613 - 636 1077 KB Perfil sociolóxico do alumnado de educación social da universidade de Santiago e análise da valoración que fai da elección da carreira
Estudo “Vila de Ponte Caldelas”: incidencia da próctica habitual da orientación deportiva na capacidade de edución (compoñente da intelixencia xeral) 637 - 663 1484 KB Estudo “Vila de Ponte Caldelas”: incidencia da próctica habitual da orientación deportiva na capacidade de edución
(compoñente da intelixencia xeral)
Experiencias pedagóxicas e informes 666 - 674 201 KB Experiencias pedagóxicas e informes
Un proxecto usando internet. formal:formación docente para actuar en ambientes informáticos de @prendizaxe 675 - 690 220KB Un proxecto usando internet. formal:formación docente para actuar en ambientes informáticos de @prendizaxe
Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia 691 - 718 138KB Selección lexislativa: normativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia
Informe lexislativo: orde pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización, en centros sostidos con fondos públicos, do alumnado de ensinanza non universitaria con necesidades educativas especiais 719 - 733 557 KB Informe lexislativo: orde pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización, en centros sostidos con fondos públicos, do alumnado de ensinanza non universitaria con necesidades educativas especiais
Teses doutorais 736 - 745 156KB Teses doutorais
50 años de política educativa de la Unión Europea (1951-2001): fundamentos y acciones 748 - 754 95 KB 50 años de política educativa de la Unión Europea (1951-2001): fundamentos y acciones
Estructuras Legales, Administrativas y Organizativas para el ejercicio de la Función Directiva. Los casos comparados de Inglaterra, Francia, Italia y España 756 - 768 111 KB Estructuras Legales, Administrativas y Organizativas para el ejercicio de la Función Directiva. Los casos comparados de Inglaterra, Francia, Italia y España
Recensións 770 - 775 18 KB Recensións
Nuevas claves para la dirección estratégica 777 - 780 19 KB Nuevas claves para la dirección estratégica
Química bioinorgánica 781 - 785 88 KB Química bioinorgánica
Métodos de análisis de la inserción laboral de los universitarios 787 - 790 86 KB Métodos de análisis de la inserción laboral de los universitarios
Temas fundamentales en la investigación educativa 791 - 793 83 KB Temas fundamentales en la investigación educativa
Os museos da educación en Internet 794 - 798 86 KB Os museos da educación en Internet
Teorías e Instituciones contemporáneas de educación e Antología de Textos de Teorías e Instituciones contemporáneas de educación 799 - 806 94 KB Teorías e Instituciones contemporáneas de educación e Antología de Textos de Teorías e Instituciones contemporáneas de educación
Ser profesor y dirigir profesores en tiempos de cambio 807 - 810 85 KB Ser profesor y dirigir profesores en tiempos de cambio
Noticias 811 - 816 132 KB Noticias
Versión orixinal: colaboracións especiais 817 - 886 312 KB Versión orixinal: colaboracións especiais
Versión orixinal: estudos e investigacións 887 - 958 2804KB Versión orixinal: estudos e investigacións
Normas de colaboración 959 - 965 99KB Normas de colaboración