INDICE Páxinas Tamaño Descarga
créditos 1 - 4 119 KB créditos
Índice 5 - 13 161 KB Índice
Sumario Analítico 14 - 24 168 KB Sumario Analítico
Datos biográficos 25 - 31 131 KB Datos biográficos
Colaboracións especiais 32 - 58 572 KB Colaboracións especiais
Século XXI, envellecemento e solidariedade
59 - 88 1167 KB Século XXI, envellecemento e solidariedade
A metodoloxía de investigación e a construción do coñecemento da educación 89 - 128 178 KB A metodoloxía de investigación e a construción do coñecemento da educación
Estudos e investigacións 128 - 150 839 KB Estudos e investigacións
As novas tecnoloxías da información e da comunicación. Implicacións legais
151 - 172 129 KB As novas tecnoloxías da información e da comunicación. Implicacións legais
O grao de adecuación da oferta coa demanda de titulacións no sistema universitario de Galicia 173 - 192 1912 KB O grao de adecuación da oferta coa demanda de titulacións no sistema universitario de Galicia
Experiencias pedagóxicas e informes 193 - 208 155 KB Experiencias pedagóxicas e informes
Integramos unha alumna con paralíse cerebral ¿como nos comunicamos? 209 - 218 102 KB Integramos unha alumna con paralíse cerebral ¿como nos comunicamos?
Selección lexislativa: Normativa de aplicación no ambito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia 219 - 240 120 KB Selección lexislativa: Normativa de aplicación no ambito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia
Informe lexislativo: desenvolvemento da lei 3/1983 de normalización lingüística, para a súa aplicación ao ensino en lingua galega nas ensinanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes niveis non universitarios 241 - 250 1827 KB Informe lexislativo: desenvolvemento da
lei 3/1983 de normalización lingüística, para a súa aplicación ao ensino en lingua galega nas ensinanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes niveis non universitarios
Teses de doutoramento 251 - 278 172 KB Teses de doutoramento
Recensións 279 - 312 184 KB Recensións
Noticias 313 - 324 143 KB Noticias
Versión orixinal: Colaboracións especiais 325 - 410 1728 KB Versión orixinal: Colaboracións especiais
Versión orixinal: estudos e investigacións 411 - 478 2836 KB Versión orixinal: estudos e investigacións