INDICE Páxinas Tamaño Descarga
Portada 0 386KB Portada
Editorial 1 118KB Editorial
Axenda 2-4 212KB Axenda
Foro
Conservación e restauración de bens culturais en Galicia (Adelaida Lorenzo Sueiro) 5-6 114KB Conservación e restauración de bens culturais en Galicia
120 anos de deseņo:pasado, presente e futuro (Ángel M. Lázaro Sastre) 7-8 217KB 120 anos de deseņo:pasado, presente e futuro
A restauración invisible (Ana Villarquide Jevenois) 9 66KB A restauración invisible
Nomes propios
Isaac Díaz Pardo 10 - 16 596KB Nomes propios: Isaac Díaz Pardo
Opinión:Ensinanzas Artísticas
As ensinanzas de música na encrucillada europea (Luis Costa Vázquez)
17 - 22 300KB As ensinanzas de música na encrucillada europea
O teatro non é unha materia (Manuel Lourenzo) 23 - 26 167KB O teatro non é unha materia
Novos tempos para a música (Rodrigo Romaní) 27 - 31 226KB Novos tempos para á música
A catro bandas
Son especiais as ensinanzas artísticas? ( Gonzalo Porral, Juan Vara, Javier Pons, Mariana Carballal) 32 - 37 317KB Son especiais as ensinanzas artísticas?
Actualidade
Galicia 38 - 49 1.527KB Actualidade: Galicia
Espaņa 50 - 51 667KB Espaņa
Europa (Emilia Seoane Pérez) 52 - 54 465KB Europa
Internacional 55 - 57 381 KB Internacional
Entrevista
Víctor Pablo Pérez 58 - 65 283KB Entrevista: Víctor pablo Pérez
A nosa escola
A formación do maxisterio en Galicia. Perspectiva histórica (Anxo S. Porto Ucha - Xosé Luis Iglesias Salvado) 66 -72 322KB A formación do maxisterio en Galicia. Perspectiva histórica
Experiencias
Velázquez visita a escola infantil (Grupo de traballo: Mandorla) 73 - 75 99KB Velázquez visita a escola infantil
Día escolar pola paz.Un pleno moi musical (María Jesús Yebra Folgueral) 76 - 78 133KB Día escolar pola paz.Un pleno moi musical
Liņas dinámicas de traballo dunha escola de Arte (Ángel M. Lázaro Sastre) 79 - 81 111KB Liņas dinámicas de traballo dunha escola de Arte
Investigación
Como aprende o alumnado. Efectos sobre o seu rendemento (Humberto Morán Fraga, Alfonso Barca Lozano e Ana María Porto Rioboo) 82 - 89 233KB Como aprende o alumnado. Efectos sobre o seu rendemento
Que é
Centro Galego de Arte Contemporánea 90 - 91 120KB Centro Galego de Arte Contemporánea
MEDIATECA
Mediateca 92 - 96 220KB Mediateca
LEXISLACIÓN
Normativa. Selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia (Venancio Graņa Martínez) 97 - 104 105KB Selección lexislativa