.::MENÚS SAUDABLES NO COMEDOR ESCOLAR::.::XUNTA DE GALICIA::.


Logotipo Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Logotipo Departamento de Pediatría. Universidade de Compostela
INDICE Páxinas Tamaño Descarga
Limiar 3 - 8 24,5 KB Limiar
Presentación 9 - 12 17,5 KB Presentación
Índice 13 11,5 KB Índice
Nutrición na idade escolar. O papel clave da escola 15 - 32 56,2 KB Nutrición na idade escolar
Nenos con necesidades nutricionais especiais na escola.
    - Enfermidade celíaca
33 - 54 130 KB Enfermidade celíaca
    - Alerxia alimentaria
          Alerxia ás proteínas do ovo
          Alerxia ás proteínas do leite de vaca
55 - 72 129 KB Alerxia alimentaria
Guías para a elaboración dos menús escolares
    O comedor escolar
    Obxectivos xerais do comedor escolar
    Obxectivos para a elaboración dos menús escolares
          Achega de enerxía, nutrientes e grupos de alimentos
          Recomendacións para elabora-los menús
          Recomendacións para prepara-los pratos
          Recomendacións para servi-los menús
          Normas hixiénicas no comedor
73 - 82 33,6 KB Guías para a elaboración dos menús escolares
    Guías para a elaboración de menús dirixidas a nenos con necesidades
    nutricionais específicas
83 - 88 14,0 KB Guías para a elaboración de menús dirixidas a nenos con necesidades nutricionais específicas
Proposta de menús xerais
    Menús xerais de outono-inverno (1)
89 - 98 402 KB Menús xerais de outono-inverno (1)
    Menús xerais de outono-inverno (2) 99 - 110 959 KB Menús xerais de outono-inverno (2)
    Menús xerais de outono-inverno (3) 111 - 120 781 KB Menús xerais de outono-inverno (3)
    Menús xerais de outono-inverno (4) 121 - 134 1,04 MB Menús xerais de outono-inverno (4)
    Menús xerais de primavera-verán (1) 135 - 144 524 KB Menús xerais de primavera-verán (1)
    Menús xerais de primavera-verán (2) 145 - 156 1,00 MB Menús xerais de primavera-verán (2)
    Menús xerais de primavera-verán (3) 157 - 166 874 KB Menús xerais de primavera-verán (3)
    Menús xerais de primavera-verán (4) 167 - 178 0,97 MB Menús xerais de primavera-verán (4)
Proposta de menús adaptados a nenos con necesidades nutricionais específicas
    Proposta de menús para nenos con enfermidade celíaca
179 - 226 194 KB Proposta de menús para nenos con enfermidade celíacos
    Proposta de menús para nenos con alerxia ás proteínas do ovo 227 - 272 179 KB Proposta de menús para nenos con alerxia ás proteínas do ovo
    Proposta de menús para nenos con alerxia ás proteínas do leite de vaca 273 - 318 172 KB Proposta de menús para nenos con alerxia ás proteínas do leite de vaca
Selección de termos nutricionais
Selección de termos culinarios
319 - 330 24,3 KB Selección de termos nutricionais e culinarios