MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA


San Lázaro, n.º 107
15781 Santiago de Compostela
A Coruña - Galicia - España
Teléf.: (34) 981 540 150 -   (34) 981 540 156 -     981 540 153 -    981 540 155
Fax: (34) 981 540 154


correo electrónico: museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.es