FORMULARIO DE OFERTA DE DOAZÓN AO MUPEGA

Preferiblemente cubra todos os campos. Os que aparecen con asterisco son obrigatorios.

Material didáctico e/ou documentación

Nivel educativo: Primaria e Secundaria.

Nome e apelidos

Domicilio a efectos de notificación

Como autor/a/propietario/a/ ou en representación do/a

DNI/NIF do/a propietario/a

Rúa do/a propietario/a

Nº do/a propietario/a

Localidade do/a propietario/a

Teléfono do/a propietario/a

Declara estar en posesión de todos os dereitos e da capacidade legal para realizar esta OFERTA a Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, MUPEGA dos obxectos que se describen no Anexo a cubrir no museo:

CUBRIR UN ANEXO CORRESPONDENTE POR FONDOS

Así mesmo, autoriza á institución, no marco de actuación que lle é propio realizar a reprodución, distribución e difusión desta obra por calquera lugar e por calquera modalidade de explotación, distribución, soporte, formato e medio incluídos os audiovisuais, informáticos, multimedia, telemáticos, etc.