Centro Sociocultural José Saramago no Mupega
Un amplo grupo de residentes do Centro compostelán realizaron unha visita didáctica e moi instructiva ás nosas dependencias como parte integrante do seu programa de actividades.A visita foi guiada polo asesor técnico do Mupega, Xosé Lois Moar.