Alumnado da Facultade de Formación do Profesorado e Educación da Universidade de
Uns 70 estudantes da 3º curso de Pedagoxía e de Educación Especial pasaron a tarde do 16 de novembro visitando as instalacións do noso museo guiados polo educador do mesmo Antonio Cepeda. Destacaron a excelente posta en escena do patrimonio educativo nomeadamente as aulas de indianos e de ferrado. Confiamos que o alumnado desta Facultade aproveitara a súa visita e nos acompañe en próximos cursos.