IES Mugardos no MUPEGA
Un simpático grupo de estudantes de 1º de ESO do instituto mugardés visitaron as instalacións do noso centro, percorrendo detidamente as diferentes salas expositivas. De particular agrado pola súa parte foi recoñecer algunhas pezas sobranceiras instaladas no noso museo de procedencia daquelas terras de Ferrolterra, coma a imponente máquina de cine doada pola escola habaneira da súa vila; a Unión Mugardesa.