C.S. Ed.Infantil do CIFP Portobello (Ourense)
No seu día en Compostela, fixeron unha parada no museo.

Descubriron como foi cambiando a educación, as escolas en Galicia nos ultimos tempos.